Renault Glostrup

COVID-19 INFORMATION

Vi holder åbent, men flere ting vil være anderledes hos os den kommende periode.

Vi påtager vores forpligtelse ift. vores samfundsrolle. Behovet for individuel persontransport er nu, mere end nogensinde, afgørende vigtigt. Og prioriteringer vil være nødvendige.

Derfor vil vi gøre vores absolut yderste, for at servicere de af vores kunder, der har behov for hjælp. Du kan naturligvis regne med os. 

Samtidig med dette, tager vi et medansvar for at hjælpe med at inddæmme risikoen for spredning af Corona-smitte. For dig betyder dette at:

  • vi giver ikke hånd og holder os på behørig afstand
  • du kan aflevere din nøgle i en nøgleboks eller nøgleindkast, når bilen skal på værksted
  • benyt kun vores venteområder, hvis det er nødvendigt, og hold mindst en meters afstand til andre ventende
  • vi suspenderer muligheden for at føre direkte dialog med vores teknikere på værkstedet
  • det udførte arbejde og fakturaen vil blive gennemgået via telefon, eller som videomeddelelse
  • vi beder om størst mulig fleksibilitet, ift vores rådighed over bilen, så vi kan tilrettelægge og afvikle arbejdet mest hensigtsmæssigt
  • vi kan opleve situationer, hvor vores planlægning må ændres med endog meget kort tidshorisont
  • medarbejdere, der er i berøring med din bil, vil bære handsker
  • nøgler, rat og dørgreb sprittes af efter endt arbejde
  • al forplejning er stillet i bero

Vi har desuden indført 2-holdsskift blandt vore medarbejdere for at minimere risikoen for smitte blandt dem. Herudover har vi ekstra stort fokus på rengøring og personlig hygiejne. Med disse initiativer ønsker vi at bidrage til at dæmme op for smitten, og samtidig sikre vores kunders behov for individuel persontransport.

Vi tillader maksimalt 10 personer ad gangen i vores områder i salgsafdelingen og indskrivningen. Der skal holdes mindst to meters afstand til andre kunder samt peronalet. Vi stiller håndsprit til rådighed for både kunder og medarbejdere.